khoảng khắc của bé

tuổi thơ của con

  • Hãy luôn luôn cười với trẻ.
  • Hãy nói những lời yêu thương với trẻ con.
  • Hãy lắng nghe trẻ nói.
  • Hãy là người đáng tin cậy của bé.
  • Lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương.

sản phẩm cửa sổ vàng